top of page
conference-1886023_1920.jpg

Temasamtal &

Dialoger

Vi på Projekt Rågsved anser det vara av högsta angelägenhet att människor i dagens samhälle samtalar och konverserar med varandra. När främlingsfientliga värderingar och extrimistiska åsikter blir allt mer vanligt förekommande, så finns det därför ett behov för ett forum som möjliggör för människor att träffas och samtala om allt från Diskriminering i samhället, Religionens betydelse för människor, Solidaritet och Respekt. Temasamtalen tar även upp frågor om samhället och politiken, till exempel vikten av att rösta i ett val och delta i civilsamhället.

Genom våra temasamtal hoppas Projekt Rågsved kunna bygga broar mellan människor med olika åsikter, trosuppfattningar och politiska tillhörigheter. 

Temasamtal -
Masoud Kamli

”Diskriminering i arbetslivet, på boendeområden och ojämnt fördelade samhällsresurser är bland de viktigaste orsakerna till en allt mer cementerad segregation mellan ett ’vi’ och ett ’dem’

IMG_1109.jpeg
Temasamtal - “HUR ÄR SITUATIONEN I RÅGSVED IDAG?”. 

STADGAR FÖR PROJEKT RÅGSVED

Antagna vid KONSTITUERANDE MÖTE 01 APRIL 2018.

situationen i rågsved.jpg
Temasamtal - “EU-VALET I RÅGSVED, Med Gabi Rehnbinder

Informationsträff med MILJÖPARTIET och Gabi Rehbinder, ledamot i styrelsen för MP Stockholm,

Eu-Valet-ProjektRågsved.jpg
Temasamtal - EU-VALET I RÅGSVED, Med SAID ABDU. 

Informationsträff med LIBERALERNA och deras kandidat till Europaparlamentet, SAID ABDU 

eu-valsspecial_1-1024x536.png
Temasamtal -
Hur kan välfärden svika de svagaste?

VI INBJUDER IN POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN TILL EN PRESENTATION OCH SAMTAL OM SITUATIONEN FÖR MÄNNISKOR I UTSATTHET OCH UTANFÖRSKAP OCH MÖJLIGHETER TILL FÖRÄNDRINGAR OCH ÅTGÄRDER.

homeless-844208_1920.jpg
Temasamtal - “Autopiloten” och den omedvetna hjärnan.

När man kör bil över längre sträckor eller åker tåg kan det ibland kännas som om man är på autopilot.  Vår fokus ligger då i våra tankar så pass mycket att vi nästan glömmer verkligheten.

aircraft-1828996_1280.png
Temasamtal - “Vad betyder RESPEKT i ord och handling?”. 

Enligt WIKIPEDIA betecknar Respekt i vardagligt tal aktning eller vördnad för en person. Att man värdesätter en persons egenskaper. Respekt kan även kännas och visas för abstrakta ting, som en nation eller religion.

office-4538707_1920.jpg
bottom of page