top of page

Kvällsvandring i rågsved

Projekt Rågsveds nattvandringar är ett samarbete som PR genomför med familjebostäder och Rågsveds fastighetsägareförening. Vi har blivit finansierade för att möjliggöra så kallade ”trygghetsvandringar” i vårt närhetsområde med våra volontärer/föreningsmedlemmar. Vi använder oss av vår tid ute och vandrar för att öka den upplevda tryggheten i Rågsved. Vi medverkar även på ett samverkansmöte med andra aktörer i närhetsområdet så som polisen, fältassistenterna, Rågsved- och högdalens fritidsgård samt mobila ordningsvakter för att tillsammans som ett kollektiv använda våra totala resurser för att göra Rågsved till en tryggare plats. 

bottom of page