top of page

  ETT SVERIGE FÖR ALLA!  

  MEDBORGARUPPROP  

POLITIKER,

Ni ber om våra röster vart fjärde år.

Vi röstar men ser inga förändringar till det bättre för oss.

Frågor som berör oss i vår vardag finns inte på er dagordning efter valdagen.

Ni lyssnar inte tillräckligt till oss.

 

I samband med ökad kriminalitet, skjutningar och gängbrottslighet ser vi att polis, åklagare och fångvård får ökade resurser. Men för insatser till stöd för människor som är på väg in i utanförskap och utsatthet ser vi ingen budget eller andra förebyggande åtgärder för att minska marginaliseringen. Tvärtom. Även mycket av det goda som funnits monteras i stället ner då       stadsdelar och kommuner ska spara. Det är svårt för oss att förstå hur ni tänker. Polisen säger att förebyggande            insatser måste sättas in för att strypa tillflödet till gängen. Men var finns dessa insatser? Och vilken budget?

 

Ni säger att ni värnar om det civila samhället.

Varför finns inte vi regelbundet med då ni diskuterar och arbetar med områdesanalyser eller då ni diskuterar insatser? Vi vill vara med och vi kan mycket om vår stadsdel, om människorna, behoven, problemen och utmaningarna. Varför vänder ni er till oss bara inför ett nytt val?

Sverige är det land där flest människor känner sig omhändertagna och där de får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.

 

Sveriges statsminister Per Albin Hansson sade på sin tid:

”Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner inte till några priviligierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördelar på de andras bekostnad. Den starke trycker inte ner och plundrar den svage. I det goda samhället råder likhet och omtanke, samarbete och hjälpsamhet”.

 

Den tanken byggde det svenska folkhemmet. Med åren har Sverige återigen glidit isär och blivit ett land där många människor hamnar utanför. Det gäller människor med beroendeproblematik, psykiskt- och fysiskt funktionsnedsatta, invandrare och många i väntan på myndigheternas beslut. Viktigt intellektuellt och praktiskt kapital förloras då dessa människor bara får falla igenom samhällets allt mer stormaskiga skyddsnät och aldrig fångas upp eller tas om hand eller tillfrågas vad som skulle kunna vara en väg bra väg tillbaka in i samhället. Alla människor bär på kunskaper och erfarenheter. Hur kan dessa användas i ett föränderligt, åtstramande och alltmer tillslutande samhälle? Hur kan vi tillsammans förhindra de alltmer ökande klyftorna i samhället? Hur kan vi tillsammans inspirera till samspel, utbyte, förståelse och samverkan för att bygga ett rättvisare och starkare samhälle för alla? 

 

ETT SVERIGE FÖR ALLA!

homeless-861899_1920.jpg

Vi utanför

 

 

I dagligt tal kallas, våra bostadsområden, ”Utanförskapsområden”, Utsatta områden” ”Fokusområden”, ”Socialt och ekonomiskt

utsatta områden” och

”Särskilt Utsatta Områden”. De är

markerade med rött. Oavsett benämning,

det är politiken och politiska beslut som ligger

till grund för skapandet och problemen

i dessa områden.

Våra röster i valet 2022

Om ni vill ha våra röster i nästa riksdagsval ber vi er visa på resultat, dvs. kortsiktiga och långsiktiga program och åtgärder för att minska eller rent av eliminera marginaliseringen som är huvudorsaken till många av våra problem i dessa områden. Dessa måste presenteras redan innan valet 2022.

 

Gör ni det kommer ni att få våra röster!

Annars finns det ingen anledning för oss att rösta.

Då röstar vi med fötterna genom att inte gå till vallokalen.

valkampanj

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page