top of page

ENKÄT OM OMHÄNDERTAGNA BARN

Projekt Rågsved har kommit i kontakt med familjer vars barn har blivit omhändertagna av socialtjänsten med stöd av LVU, Lagen om vård av unga, och blivit placerade i jour- och familjehem. Föräldrarna upplever inte att socialtjänsten lyssnat till dem i ärendet.
Familjer har uttryckt att socialtjänsten inte handlägger deras ärende på ett korrekt sätt. Under långa tider har omfattande begränsningar gjort att de sällan får träffa sina barn. De upplever inte att de får stöd eller hjälp av socialtjänsten.
De har heller inte information om att de kan anmäla till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, när de är missnöjda med socialtjänstens hantering.
Vi misstänker att det är många föräldrar som hamnat i denna situation men som inte vet vart de ska vända sig för att få stöd och hjälp. Därför gör nu Projekt Rågsved en enkätundersökning för att få underlag för att lyfta frågan vidare.
Vi vill därför be er att fylla i enkäten. Den är helt anonymt.
Projekt Rågsved kommer att ställa samman svaren. Dessa ger oss möjlighet att driva frågan till ansvariga myndigheter och politiker. Vi kommer också att uppmärksamma IVO om situationen.
Det är angeläget att snarast få in så många svar som möjligt så att vi kan agera.

TACK FÖR ATT NI HJÄLPER OSS I DETTA!

Projekt Rågsved arbetar för ”ETT RÅGSVED FÖR ALLA!” Projekt Rågsved är en frivillig organisation, byggd på demokratiska principer och mänskliga rättigheter, som inbjuder människor med olika ursprung, tro och bakgrund att samarbeta. Projekt Rågsved är partipolitiskt obunden. Projekt Rågsved arbetar praktiskt och driver frågor för att också människor med svårigheter att orientera sig i det svenska samhället ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.
Projekt Rågsveds grundtanke är att en människa som får stöd att hjälpa sig själv sedan stöder andra att hjälpa sig själva. På så sätt hjälper alla till att skapa ETT RÅGSVED FÖR ALLA

Om du fyller i enkäten för hand skicka den då till Projekt Rågsved, Askersundsgatan 2, 124 67 Bandhagen
bottom of page