top of page
books-1281581_1920.jpg

Välkommen

till biblioteket

Dokumentation

Verksamhetsberättelse 2020

It's been a blessed year for us in more ways than we ever could imagine.
We've built something sturdy, good and balanced.
Not so carefully constructed but always given full attention.

2020Verksamhetsber1.jpg

RÅGSVEDS GUIDEHUS

GUIDHUSET är ett samarbete, samverkan och samråd mellan ideella guider och polis, socialtjänst, hälsovård och psykiatri, arbetsförmedling och försäkringskassa och andra instanser och institutioner.

80062228_835229166911955_758565733136754

Stadgar

STADGAR FÖR PROJEKT RÅGSVED

Antagna vid KONSTITUERANDE MÖTE 01 APRIL 2018.

Gavel

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Under 2019 har Projekt Rågsved, PR, bjudit in människor av olika ursprung, tro och bakgrund. Verksamheten har varit ett öppet forum till stöd för människor i olika åldrar, olika livssituationer, olika bakgrund och med vilja att tillsammans göra något viktigt och bra både för andra, för oss själva, våra familjer och för hela samhället.

paper-3213924_1920.jpg

RÅGSVEDS GUIDEHUS

GUIDHUSET är ett samarbete, samverkan och samråd mellan ideella guider och polis, socialtjänst, hälsovård och psykiatri, arbetsförmedling och försäkringskassa och andra instanser och institutioner.

VERKSAMHETSPLAN 2021.jpg

Värdegrund

Att verka för PROJEKT RÅGSVED innebär ett särskilt ansvar att värna mänskliga rättigheter.

 

PROJEKT RÅGSVEDS värdegrund utgår från Konventionen om mänskliga rättigheter

och bygger på övertygelsen

  • att alla människor har lika värde

  • att alla människor har samma rättigheter oavsett vilka de är eller varifrån de kommer.

bank-2723551_1280.jpg

Rådet för religionsdialog– ett viktigt nätverk och en resurs som bidrar till det lokala samhället

Moskén ser utifrån sin position och nätverk att man är en resurs som kan göra mycket för lokalsamhället. De tar initiativ till samverkan och ser gärna ett utökat samarbete med olika samhällsaktörer i området. Det finns en stor potential och vilja att bidra. 

120824953_1063215654113304_6360080876067

Verksamhets pitch - bildbok ( 12 sid )

2020-05-20 En verksamhets pitch bildbok som gjordes med Projektet Medvind. 

IMG_2467_edited_edited.jpg
bottom of page